Kort over Birkager 

Matriklerne 7 dh, 7 g samt matriklerne begyndende med 7 c og 8 indgår ikke i grundejerforeningen.