Ekstraordinære generalforsamling den 21. marts 2006

Til stede var 7 personer repræsenterende 7 parceller.

 

Formanden Anders Prosberg bød velkommen.

 

Valg af dirigent

 

Karsten Kristensen, [...] blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

Punkt 1. Endelig behandling af nye vedtægter

 

Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og forenkling af forfaldstidspunkt for kontingent

 

Med udgangspunkt i det til indkaldelsen vedlagte forslag til nye vedtægter blev nedenstående fremlagt:

  

§ 1    »Ramsø kommune« ændres til »Viby Sjælland, Roskilde kommune«.

  

§ 2    »Ramsø kommune« ændres til »kommunen«.

  

§ 5    »5. hverdag i måneden efter vedtagelsen på den ordinære generalforsamling« ændres

          til »15. april«.

  

§ 7    »Ramsø kommune« ændres til »Viby Sjælland«.

  

§ 10  »Ramsø kommune« ændres til »kommunen«.

  

§ 17  »Ramsø kommunalbestyrelses« ændres til »kommunens« og »Ramsø kommune«

          ændres til »kommunen«.

 

(Ovenstående ændringer træder i kraft 1. januar 2007).

 

Dirigenten satte det samlede forslag til afstemning.

 

Det samlede forslag blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 2. Eventuelt

 

Ingen punkter.

 

Afsluttende bemærkninger

 

De nye vedtægter blev dermed endeligt godkendt og afventer nu Ramsø Kommunes godkendelse, inden de kan træde i kraft. De nye vedtægter omdeles til grundejerforeningens medlemmer efter denne godkendelse.

 

Dirigenten sluttede herefter mødet, der var forløbet i god ro og orden.

 

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

 

                                                                                                                                  

Anders Prosberg                      Jesper Stenbæk                       Michael Andersen

Formand                                                    Næstformand                                            Kasserer

 

 

 

                                                                                                                                   

Karen Elisabeth Lundbæk       Jens Nørgaard (referent)          Karsten Kristensen

Bestyrelsesmedlem                                 Bestyrelsesmedlem                                 Dirigent