Ekstraordinær generalforsamling den 17. april 2018

Til stede var 20 personer repræsenterende 17 parceller.

 

Formanden Marianne Polk bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Jesper Højte Stenbæk blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

Punkt 2. Endelig behandling af nye vedtægter for grundejerforeningen

 

Det fulde forslag var været uploaded på grundejerforeningens hjemmeside og har kunnet rekvireres hos Vivi Brammer på papir. Bestyrelsen havde medbragt udskrevne eksemplarer.

 

Dirigenten gennemgik de seneste modtagne ændringsforslag:

 

§10, Stk.3.

 

Generalforsamlingen skal afholdes i Viby. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

 

Det nye forslag var:

 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen, som meddeler tid og sted.

 

§ 19, Stk. 3.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.

 

Det nye forslag var:

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, er umyndiggjort eller frataget sin retlige handleevne, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.

 

§ 19 Stk. 4.

 

Der som formanden måtte udtræde af foreningen, overtages posten af næstformanden.

 

Det nye forslag var:

 

Hvis formanden måtte udtræde af foreningen, overtages posten af næstformanden.


 

Dirigenten satte det samlede forslag inklusiv ændringerne til afstemning.

 

Det samlede forslag blev enstemmigt godkendt.

 

Afsluttende bemærkninger

 

De nye vedtægter blev dermed endeligt godkendt og afventer nu Roskilde Kommunes godkendelse, inden de kan træde i kraft. De nye vedtægter uploades på grundejerforeningens hjemmeside efter denne godkendelse.

 

Formanden nævnte, at vores påtegninger nu er tinglyst og kommenterede ejendomsvurderingen af fællesarealerne. Som nævnt i referatet fra den ordinære generalforsamling under punkt 9 har bestyrelsen indsendt en klage til skatteankestyrelsen.

 

Dirigenten sluttede herefter mødet, der var forløbet i god ro og orden.

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

                                                                                                                                                              

Marianne Polk                                 Pia Eg Andersen                          Jens Nørgaard (referent)

Formand                                                              Næstformand                                                  Kasserer

 

 

                                                                                                                                                              

Leif Puggaard                                  Vivi Brammer                                 Jesper Højte Stenbæk

Bestyrelsesmedlem                                          Bestyrelsesmedlem                                       Dirigent