Til ejendomsmæglere og eventuelle købere

I forbindelse med køb og salg af ejendomme i Grundejerforeningen får vi indimellem henvendelser fra mægler eller advokat.

Ifølge de gældende vedtægter (§ 4 stk. 4) skal oplysning om ny ejer tilgå foreningen senest 14 dage efter handlens indgåelse.

Bestemmelsen er formentlig indsat i sin tid fordi medlemmerne hæftede for vejgæld mv. - dvs. noget større beløb end kontingentet.

I dag har bestemmelsen mest karakter af en orientering, som bruges til at byde nye medlemmer velkommen.

Alle parceller i grundejerforeningen er underlagt de samme betingelser i relation til nedenstående skema:

Er der medlemspligt af grundejerforeningen

Ja

Årligt kontingent

Kontingent

Nuværende bidrag udover kontingentet

Nej

Er der truffet beslutninger, der kan forhøje kontingentet væsentligt

Nej

Er der kontingentrestancer

Nej

Har grundejerforeningen optaget lån/fællesgæld

Nej

Betales der indskud til grundejerforeningen

Nej

Betales der gebyr til grundejerforeningen ifbm. registrering af overdragelsen

Nej

Betales der andre gebyrer til grundejerforeningen ifbm. overdragelsen

Nej

Leverer grundejerforeningen antennesignal

Nej

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab og budget

Regnskaber

Referat af de seneste afholdte ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger

Referater

Gældende vedtægter (godkendt af Roskilde Kommune)

Vedtægter

Ordensreglement for grundejerforeningen

Intet særskilt dokument

 

 

Hvem står for vedligeholdelse af kloakkerne i grundejerforeningen

Fors A/S

Hvem står for vedligeholdelse af vejene i grundejerforeningen

Roskilde Kommune

 

 

Hvornår afholdes der ordinær generalforsamling

Årligt senest i marts måned

 

Læs altid opslag på forsiden (inklusiv eventuelle tilhørende links), da der kan være vigtige informationer.